قوانین و مقررات

لطفاً این توافق نامه را با دقت بخوانید تا از درک هر یک از مفاهیم اطمینان حاصل کنید. این شرایط استفاده برای کلیه کاربران LangInRounds اعمال می شود. لطفاً توجه داشته باشید که اگر در مورد استفاده شما از برخی خدمات LangInRounds توافق نامه کتبی جداگانه با LangInRounds, Inc انجام داده اید، آن موافقتنامه و نه این شرایط استفاده برای آن دسته از خدمات LangInRounds اعمال می شود. لطفاً این شرایط را با دقت بخوانید. با استفاده از سرویس LangInRounds، شما اعلام می کنید که این قوانین را خوانده، درک کرده اید و موافقت کرده اید. اگر با این شرایط موافق نیستید، مجاز به استفاده از خدمات LangInRounds نمیباشید. توافق نامه حکمیت این توافق نامه به جای استفاده از محاکمات هیئت منصفه یا اقدامات طبقاتی و همچنین محدود کردن راهکارهای موجود در صورت بروز اختلاف، نیاز به استفاده از داوری به صورت فردی دارد. مسئولیت های شما: شما موافق هستید که از نقض هرگونه قوانین و مقررات محلی، ایالتی، ملی , یا بین المللی پرهیز کنید. شرایط حساب شما شما نمی توانید از طریق روش های خودکار مانند استفاده از روبات ها یا سایر کدهای رایانه ای که به این سرویس تماس می گیرند به سرویس LangInRounds دسترسی پیدا کنید مگر در مواردی که صریحاً مجاز است. هر کاربر برای تکمیل مراحل ثبت نام و ایجاد ورود، یک آدرس ایمیل و یا شماره موبایل معتبر و سایر اطلاعات درخواستی را ارائه می دهد. شما فقط می توانید برای هر تعداد کاربر دیگری که برنامه فعلی LangInRounds به شما اجازه می دهد یک حساب کاربری جداگانه ایجاد کنید. اشتراک حساب کاربری LangInRounds شما کاملاً ممنوع است. شما وظیفه حفظ امنیت حساب کاربر، نام کاربری و رمز عبور را بر عهده دارید و وظیفه دارید اطمینان حاصل کنید که هر کاربر مرتبط با حساب LangInRounds شما با این شرایط مطابقت دارد. LangInRounds هیچ مسئولیتی در قبال هر گونه ضرر و زیان ناشی از عدم عملکرد شما (یا کاربران) در اجرای این شرایط ندارد. شما فقط مسئول کلیه داده های ارسال شده به حساب خود و کلیه فعالیتهایی که تحت حساب LangInRounds شما رخ می دهد (حتی هنگامی که داده ها توسط دیگران که حساب کاربری شما دارند) ارسال می شوند هستید. شما نمی توانید از خدمات LangInRounds برای هر هدف غیرقانونی یا غیرمجاز استفاده کنید، همانطور که در شرایط استفاده توضیح داده شده است. فسخ شما موافقت می کنید که LangInRounds, Inc ممکن است عضویت خدمات LangInRounds شما را فسخ کند یا دسترسی شما به تمام یا بخشی از سرویس LangInRounds را بدون اطلاع قبلی به حالت تعلیق درآورد اگر LangInRounds, Inc. با صلاحدید خود تعیین کند که شما این شرایط را نقض کرده اید. علاوه بر این، شما موافقت می کنید که LangInRounds, Inc. مسئول حذف درخواستهای شما یا تعلیق یا خاتمه دسترسی شما به سرویس LangInRounds در قبال شما یا اشخاص ثالث نخواهد بود. شما ممکن است هر زمان که خواستید، مشارکت خود را قطع کرده و به سرویس LangInRounds دسترسی پیدا کنید. پس از خاتمه این توافق نامه، شما موافقت می کنید که تمام استفاده از سرویس LangInRounds را متوقف کنید. هرگونه خاتمه کار، تعهد وظایف شما در قبال این توافقنامه را تحت تاثیر قرار نمی دهد (از جمله پرداخت ، مالکیت ، غرامت و محدودیت مسئولیت) که برای ادامه تعلیق یا خاتمه در نظر گرفته شده است. اصلاحات در شرایط LangInRounds, Inc. ممکن است با اختیار خود این شرایط را هر از گاهی تغییر دهد. LangInRounds, Inc. اطلاع رسانی از چنین تغییراتی را در سایت ارسال می کند. اگر به هر یک از چنین تغییراتی اعتراض داشته باشید، تنها استفاده شما از سرویس LangInRounds متوقف خواهد شد. استفاده مستمر از خدمات LangInRounds به دنبال اطلاع از چنین تغییراتی، بیانگر تأیید شما از چنین تغییراتی و توافق نامه ای است که باید طبق قوانین و مقررات چنین تغییراتی انجام شود. LangInRounds تغییرات در LangInRounds Inc. حق تغییر یا قطع سرویس LangInRounds را با یا بدون اطلاع شما محفوظ می دارد. هر گونه اشتراک (های) که پیش پرداخت شده است تا زمان انقضای اشتراک (های) مذکور تحت تأثیر این اخطار قرار نخواهد گرفت. چنین اطلاعیه ای ممکن است در هر زمان با ارسال تغییرات در وب سایت LangInRounds یا خود سرویس LangInRounds ارائه شود. LangInRounds, Inc هیچ مسئولیتی در قبال شما یا شخص ثالث نخواهد داشت اگر LangInRounds از حق خود برای تغییر یا قطع سرویس LangInRounds استفاده کند. LangInRounds, Inc. هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه تغییر، تغییر قیمت، تعلیق یا قطع سرویس مانند آنچه در بخش خاتمه پیش بینی شده است در قبال شما یا اشخاص ثالث نخواهد داشت. LangInRounds, Inc. هیچ مسئولیتی را در قبال مسائلی که به دلیل شرایط خارج از کنترل معقول ما ایجاد می شود، ندارد. آخرین بروز رسانی May 1, 2020